Ruhuma düşüyordun, gecenin koynundan kalkar gibi.
Alışılagelmiş saatler renk buluyordu artık seninle.
Biliyorum, hâlâ tanrının senden haberi yoktu.
Kadınlığın bu denli haddini aşarken..

Mert Caner